زبان: اسپرانتو

دانلود زیرنویس فیلم 1940 The Great Dictator

دانلود زیرنویس فیلم 1940 The Great Dictator

زیرنویس فارسی 1940 The Great Dictator / دیکتاتور Adenoid Hynkel سعی می کند امپراتوری خود را گسترش دهد در حالی که یک آرایشگر یهودی فقیر سعی می کند از آزار و اذیت رژیم Hynkel جلوگیری کند.