زبان: کوئنیا

دانلود زیرنویس فیلم 2003 The Lord of the Rings

دانلود زیرنویس فیلم 2003 The Lord of the Rings

گندالف و آراگورن جهان انسان ها را در مقابل ارتش سائورون رهبری می کنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک می شوند جلب کنند.