سال انتشار: 1931

دانلود زیرنویس فیلم 1931 City Lights روشنایی های شهر

دانلود زیرنویس فیلم 1931 City Lights روشنایی های شهر

زیرنویس فارسی فیلم 1931 City Lights روشنایی های شهر | با کمک یک ولگرد بی نظم ثروتمند، یک ولگرد چشم شبنم که عاشق یک دختر گل بی بینا شده است، پول جمع می کند تا بتواند از نظر پزشکی به او کمک کند.