سال انتشار: 1946

دانلود زیرنویس فیلم 1946 It’s a Wonderful Life

دانلود زیرنویس فیلم 1946 It’s a Wonderful Life

فرشته ای از بهشت ​​فرستاده می شود تا به یک تاجر ناامید کمک کند و به او نشان دهد که اگر هرگز وجود نداشت، زندگی چگونه بود.