سال انتشار: 1962

دانلود زیرنویس فیلم 1962 To Kill a Mockingbird

دانلود زیرنویس فیلم 1962 To Kill a Mockingbird

زیرنویس فارسی فیلم 1962 To Kill a Mockingbird نیش صورت زخمی تمامی کیفیت ها یکجا با لینک مستقیم از رسانه زیرنویس فارسی ساب فا

دانلود زیرنویس فیلم 1962 Lawrence of Arabia

دانلود زیرنویس فیلم 1962 Lawrence of Arabia

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 1962 Lawrence of Arabia تمامی کیفیت ها یکجا با لینک مستقیم از رسانه سا بفا

دانلود زیرنویس فیلم 1962 Hara-Kiri

دانلود زیرنویس فیلم 1962 Hara-Kiri

زیرنویس فیلم 1962 Hara-Kiri | وقتی به یک رونین که در کاخ یک لرد فئودال درخواست سپپوکو می کند، از خودکشی وحشیانه رونین دیگری که قبلاً به آنجا رفته بود گفته می شود، او نشان می دهد که چگونه گذشته آنها در هم تنیده شده است - و در انجام این کار یکپارچگی قبیله را به چالش می کشد.